04:00 Konferens - New Wine
06:00 Skapende Tro
06:30 Fivefold ministry and the missional movement
07:00 The Way of The Master
The Way of The MasterRay og Kirk underviser kristne i hvordan de deler sin tro på en effektiv og direkte måte, se Ray og Kirk følge Jesu eksempel ved å dele evangeliet og demonstrere hvordan de gjør det når de går ut i gatene og stiller direkte spørsmål
07:30 Light of the Word