11:00 ES-TV, Arena
11:30 Sid Roth´s It´s Supernatural!
12:00 Månedsmagasinet (R)
13:00 Østfoldkirken, fra Moss
Østfoldkirken, fra MossSe ukens søndagsgudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss med undervisning fra blant annet pastor Erik Bedsvaag.
14:00 Den norske kirke i eksil
Den norske kirke i eksilDen norske kirke i eksil har brutt med staten som kirkestyre. De står på Bibelens og Bekjennelsens grunn og markerer seg klart i ord og handling mot vranglæren som i senere år har fått plass i Den norske kirke. Jesu Kristi kirke kan ikke la seg styre av en verdslig stat som fremmer ugudelige lover, som loven om selvbestemt abort - fosterdrapsloven - og den nye "ekteskapsloven".  Den sanne kirke skal holde Guds lov opp for øvrigheten, noe den bare kan gjøre når den er fri og uavhengig av staten.  - Eksilkirken går ut med tilbud om gudstjenester og kirkelige handlinger til kristene som kjenner på nøden på grunn av den negative utviklingen i Den norske kirke.