13:00 Gammeldags vekkelsesmøte
14:00 Østfoldkirken, fra Moss
Østfoldkirken, fra MossSe ukens søndagsgudstjeneste fra Østfoldkirken i Moss med undervisning fra blant annet pastor Erik Bedsvaag.
15:00 Den norske kirke i eksil
Den norske kirke i eksilDen norske kirke i eksil har brutt med staten som kirkestyre. De står på Bibelens og Bekjennelsens grunn og markerer seg klart i ord og handling mot vranglæren som i senere år har fått plass i Den norske kirke. Jesu Kristi kirke kan ikke la seg styre av en verdslig stat som fremmer ugudelige lover, som loven om selvbestemt abort - fosterdrapsloven - og den nye "ekteskapsloven".  Den sanne kirke skal holde Guds lov opp for øvrigheten, noe den bare kan gjøre når den er fri og uavhengig av staten.  - Eksilkirken går ut med tilbud om gudstjenester og kirkelige handlinger til kristene som kjenner på nøden på grunn av den negative utviklingen i Den norske kirke.
16:00 Jesusnett Trygg Tro
Jesusnett Trygg TroGjennom dette programmet vil vi gi kunnskap om Jesus og kristen tro så flere kan komme til tro på ham og bli styrket i sitt liv med Gud. Trygg Tro og Jesusnett er tilsluttet Normisjon.
16:30 Forvandlingen i Kristus, med Bergagård